Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Estetica Polska Sp. z o.o., z siedzibą, ul. Trakt Lubelski 40 c, 04-870 Warszawa (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), w celach marketingu i reklamy (promocji) towarów i usług tej spółki oraz innych podmiotów dla których ta spółka świadczy usługi. Wyrażam również zgodę na przekazywanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym z Estetica Polska Sp. z o.o. dla przetwarzania w tych samych celach. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawienia. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną. Wyrażam również zgodę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), na przesyłanie informacji handlowej oraz korespondencji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, SMS) i nieusuwanie oznaczeń identyfikujących mnie na Portalu po zakończeniu korzystania z usług tego Portalu i na przetwarzanie w okresie aktywności konta na Portalu danych związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem tego Portalu do celów reklamy oraz badania zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Estetica Polska Sp. z o.o.

Najnowsze wydanie
2 / 2016
Serwis komputerowy wawer
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień