Rekrutacja, zatrudnienie i wyszkolenie pracownika to dla właściciela firmy poważne i stresujące wyzwanie. Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich firm, które nie mają działów HR i próbują same uporać się z tym problemem nie mając dostatecznej wiedzy w tym zakresie.

Czym się kierować by wybrać odpowiednią osobę na określone stanowisko

Branża kosmetyczna, SPA, działalność prozdrowotna to dziedziny bardzo wrażliwe, wymagające nie tylko specjalnych kwalifikacji zawodowych ale też predyspozycji psychicznych. Pomijając stanowiska biurowe, pracownik ma bezpośredni kontakt z naszymi klientami i, w ogromnej mierze, to pierwszy kontakt z pracownikiem recepcji, a potem z terapeutą i pracownikami obsługi wpływa na odbiór naszej firmy przez klienta.

Dlatego tak ważny jest dobór pracowników na poszczególne stanowiska, a także stworzenie z nich zgranego zespołu, który będzie naszą wizytówką.

Pamiętajmy, że w tego rodzaju usługach ludzie wcale nie zawsze szukają najniższej ceny ale szukają fachowców i atmosfery, w której mogą odreagować swoje napięcia i stresy.

Do gabinetów kosmetycznych, terapeutycznych, ośrodków SPA ludzie przychodzą dla poprawy zdrowia, samopoczucia i relaksu, zadbajmy więc by już po przestąpieniu progu naszego salonu poczuli się wyjątkowo, by poczuli magię miejsca, by mieli świadomość, że trafili pod właściwy adres. Ale takiego wrażenia klienta nie osiągniemy samym lokalem i jego super wyposażeniem czy nawet ciekawą ofertą. To wrażenie, tę atmosferę tworzą LUDZIE – nasi pracownicy, którzy nawiązują bezpośrednią więź z klientem i sprawiają, że klient chce do nas przyjść kolejny raz, a nie szukać gdzie indziej. I dopóki tego nie zrozumiemy nie ma co liczyć na sukces w tego rodzaju usługach.

Należy zdać sobie sprawę, że proces rekrutacji oraz przygotowania pracownika do pracy w tak specyficznej branży jest niewątpliwie absolutnie najważniejszy.

Oczywiście w naszym salonie potrzebni są różni pracownicy obsługi, ale skupmy się na dwóch stanowiskach najważniejszych: recepcja i personel wykonujący usługi czyli terapeuci, masażyści, kosmetyczki, fryzjerzy czyli osoby mające bezpośredni kontakt z klientem.

Podejmując decyzję o przyjęciu nowego pracownika w pierwszym rzędzie musimy stworzyć dokładny opis stanowiska, na które pracownika poszukujemy. Musimy jasno określić nasze wymagania odnośnie wykształcenia, specjalizacji, doświadczenia oraz zdolności psychofizycznych do wykonywania określonej pracy. Konieczne jest również wyraźne określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności oraz podległości służbowej pracownika. Zależy nam przecież na tym by zatrudnione u nas osoby nie były tylko pracownikami solidnie wykonującymi swój zawód ale by byli to ludzie mający kulturę osobistą, dla których zawód jest pasją, którą chcą rozwijać i jednocześnie rozumiejących jak ważne w tej pracy są relacje z klientem, a więc muszą to być osoby przyjazne dla innych.

To wszystko bardzo łatwo powiedzieć ale jak znaleźć takiego pracownika ?

Jest to zadanie trudne i trzeba mu poświęcić dużo uwagi i czasu. Jeśli mamy już opracowany opis stanowiska i wymagania jakie stawiamy kandydatom nadchodzi moment by wybrać metodę rekrutacji.

Mamy tu do wyboru ogłoszenia w prasie codziennej i branżowej oraz w internecie, targi pracy i oczywiście polecenia i poczta pantoflowa. Możemy też zlecić znalezienie pracownika firmie zewnętrznej zajmującej się rekrutacją i doradztwem zawodowym.

Na naszą decyzję, którą z tych metod wybrać ma wpływ wiele czynników np. wielkość firmy, liczba osób do zrekrutowania i sprawa oczywista koszty z tym związane.

Pierwsze pytanie – czy chcemy i potrafimy zrobić to sami, wykorzystując wyżej wymienione metody, a jeśli tak, jakie będziemy musieli ponieść koszty z tym związane i ile czasu musimy poświęcić. Czy też wolimy zlecić to komuś kto zrobi to za nas – czyli firmie zewnętrznej.

Jeśli jesteśmy małym salonem gdzie oczywiście nie ma działu HR zdecydowanie radziłabym polegać na profesjonalistach zajmujących się rekrutacją i zlecić pozyskanie pracownika firmie zewnętrznej.

Podejmując jednak decyzję o samodzielnym poszukiwaniu pracownika miejmy świadomość, że przed nami są do przejścia trzy etapy

Rekrutacja Þ Selekcja Þ Adaptacja

Rekrutacja – to proces znajdowania i przyciągania dostatecznie dużej liczby kandydatów na wolne stanowisko pracy metodami, o których wspomniano wcześniej.

Selekcja – to wybór spośród otrzymanych zgłoszeń, kandydatów spełniających nasze szczególne wymagania jakie stawiamy wobec kandydatów.

Selekcji dokonujemy na podstawie analizy dokumentów (CV, list motywacyjny, referencje) – co pozwala na wyeliminowanie kandydatów niespełniających naszych wymagań. Przy ocenie informacji uzyskanych na podstawie dostarczonych dokumentów należy zwracać uwagę nie tylko na ich treść lecz również na ich jakość tzn. np. formę i stan dostarczonego dokumentu ponieważ świadczy to zarówno o osobie kandydata jak i o stosunku do przyszłego pracodawcy, a tego nie powinno się lekceważyć.

Kolejnym etapem selekcji jest rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, która jest bardzo ważna z punktu widzenia oceny kandydata w sytuacji bezpośredniego kontaktu z przyszłym pracodawcą. W rozmowie kwalifikacyjnej mamy możliwość bliższego poznania kandydata, jego zachowania, predyspozycji, reakcji na określone sytuacje np. umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków, odporność na stres, aktywność, postawy społeczne, zachowania w sytuacjach konfliktowych, umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów.

Powinniśmy też poprosić o wykonanie przykładowych czynności (zabiegów), które będą przedmiotem jego pracy.

Nie bez znaczenia jest miejsce, które zostanie wybrane na przeprowadzenie rozmowy. Ważne jest by było ono zbliżone do miejsca, w którym dana osoba będzie swoją pracę wykonywała.

Adaptacja – to moment kiedy zdecydowaliśmy o wyborze danego kandydata i teraz powinniśmy wprowadzić go do zespołu i zapoznać z zasadami pracy i współpracy.

Pracownik musi dokładnie wiedzieć, czego się od niego oczekuje, jakich zachowań i dlaczego. Dlaczego wymagamy takiego, a nie innego zachowania i jakie to ma znaczenie dla pracy całego zespołu i wizerunku firmy. Trzeba wyraźnie zaznaczyć jak wielką wagę przywiązuje firma do poziomu obsługi klientów i wzajemnych przyjaznych relacji między pracownikami i zarządzającymi.

Jeśli trzeba by określić trudność i znaczenie poszczególnych etapów to oczywiście etap rekrutacji do łatwych nie należy ale etap selekcji jest najważniejszy i najtrudniejszy.

Dla określenia niektórych cech kandydata warto przeprowadzić profesjonalne testy psychologiczne, które są cennym źródłem wiedzy o kandydacie i uzupełnieniem rozmowy kwalifikacyjnej. Testy takie mogą być przeprowadzane przez psychologów lub specjalistów HR posiadających uprawnienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do wykonywania tego rodzaju testów.

Jak widać poradzenie sobie ze znalezieniem naprawdę dobrego pracownika, który jest nie tylko bardzo dobrym fachowcem ale i posiada odpowiednie predyspozycje psychofizyczne, wymaga czasu, pieniędzy i przede wszystkim odpowiedniej wiedzy.

Dlatego też naprawdę warto zastanowić się czy w przypadku niewielkich ośrodków SPA, gabinetów kosmetycznych itp. nie lepiej i ekonomiczniej będzie zlecić to zadanie specjalistom, którzy potrafią pozyskać najlepszych kandydatów wykorzystując do tego celu coraz bardziej specjalistyczną wiedzę oraz innowacyjne metody rekrutacji.

Zachęcam więc do outsourcingu rekrutacji co pozwoli zaoszczędzić i czas i pieniądze. Specjaliści z firmy świadczącej usługi z zakresu HR wynajdą kandydatów spełniających określone przez nas warunki, dokonają selekcji kandydatów, sprawdzą ich referencje, przeprowadzą wstępne rozmowy kwalifikacyjne, sprawdzą kompetencje oraz wykonają odpowiednie testy dostosowane do specyfiki zawodu dając gwarancję właściwego wyboru kandydata.

 Grażyna Jagodzińska

 

 

Grażyna Jagodzińska
Właściciel Avangarda HR
www.avangardaHR.pl

DSD de Luxe