Rentowne zarządzanie salonem usług beauty

83
fot. Pixabay

Każde przedsięwzięcie biznesowe w swoją działalność ma wpisany główny cel jakim jest generowanie przychodów i docelowo zysków. Te ostanie w dużej mierze decydują o dochodowości danej firmy.

Z punktu widzenia biznesu, jego efektywnego funkcjonowania, istotne bardzo są również rzeczy małe, leżące u samej podstawy. Ich prawidłowe działanie decyduje o tym, czy przedsiębiorca finalnie osiągnie korzyści finansowe. Jak wiele osób przekonało się nie jest to takie łatwe, a branża usług beauty należy do coraz trudniejszych. Silna konkurencja oraz zmiany gospodarcze i ekonomiczne z roku na rok mocno dywersyfikują biznes.

Co decyduje o tym, że przedsiębiorca chce prowadzić biznes? Na pewno większość właścicieli salonów usług beauty odpowiedziałaby – opłacalność. Można powiedzieć, że to nic innego jak właśnie rentowność. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz wielu innych czynników, jej osiągnięcie może być krótkoterminowe lub długoterminowe. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację rynkową, osiągniecie dochodowości jest pracochłonne, czasochłonne i generuje konkretne koszty. Niezwykle istotne jest monitorowanie, w tym analiza finansowa – ta bieżąca, jak i globalna firmy. W ocenie zyskowności nie możemy oprzeć się tylko na aktualnej sytuacji, ale powinniśmy pamiętać o początku działalności. Start wygenerował określone koszty (inwestycja), które w usługach beauty należą do jednych z wyższych. Finalnie decyduje o nich profil biznesu tj. rodzaj i szerokość oferty, lokalizacja, grupa docelowa itp. Te wydatki początkowe należy uwzględnić razem z bieżącymi. W prosty sposób możemy przygotować kalkulator zwrotu kosztów z inwestycji w kontekście bieżącej działalności. Dzięki niemu jesteśmy w stanie określić w którym momencie poniesiona inwestycja zwróciła się i tym samym salon zaczyna generować zyski. Jeśli prowadzimy biznes dość długo i nie jesteśmy w stanie odtworzyć kosztów początkowych to i tak powinniśmy prowadzić kalkulator przychodów i wydatków. Do jego przygotowania wystarczy zwykły program Excel. Możemy też skorzystać z programów dostępnych na rynku. Kontrola tych dwóch elementów w finansach działalności jest istotna ze względu na monitorowanie sytuacji finansowej salonu, która jasno określa czy prowadzony biznes jest dochodowy.

Jakie elementy wpływają na rentowność biznesu?

Tak naprawdę, wszystkie działania podejmowane w firmie wpływają na jej zyskowność – zarówno te małe jak i te duże. Kiedy „uciekają” nam pieniądze w ramach drobnych aktywności salonu, nie widzimy tego od razu, często zauważamy to po latach. Kiedy natomiast stracimy pieniądze w związku ze złą decyzją np. o wprowadzeniu usługi na bazie dość drogiego urządzenia, niemal od razu zauważymy problem finansowy. Za wszystkim tym co dzieję się w biznesie odpowiedzialne są decyzje. Ważne jest to aby były one właściwe tzn. wpływały na rozwój prowadzonej działalności i przyczyniały się do zwiększania rentowności biznesu. Często jest tak, że zła płynność finansowa jest efektem złych decyzji podjętych przy otwieraniu salonu usług beauty.

Przedsiębiorstwo uzyskuje rentowność w chwili kiedy jest zdolne do regularnego generowania nadwyżki przychodów nad ponoszonymi kosztami. W uproszczeniu rentowność możemy określić jako „zdolność firmy do generowania zysku”. Miarą rentowności jest określenie zysku netto, które umożliwia także ustalenie dynamiki wzrostu zysku. Działalność która nie osiąga zysku jest przedsiębiorstwem deficytowym (nierentownym).

Oto jedne z najważniejszych czynników, które wpływają na kondycję finansową salonu.

Polityka cenowa – powinna być spójna z wybranym dla działalności konceptem biznesowym, jego grupą docelową w ramach tzw. instrumentów marketingu mix. To bardzo ważny czynnik bezpośrednio związany z przychodami działalności. Cena nie może być za wysoka i za niska. Jej określenie powinno być poprzedzone analizą m.in. lokalnego rynku usług beauty (konkurencja) oraz kosztów wykonania danej usługi. Pamiętaj, że na koszt ceny zabiegu składają się nie tylko zużyte do niego materiały, ale także koszt lokalu, urządzeń (amortyzacja), wynagrodzenia i prowizje dla pracowników, działania marketingowe oraz wszystkie inne koszty związane z prowadzeniem salonu. Przy określaniu poziomu cen zabiegów pomocne będzie również wyliczenie roboczogodziny i/lub godzinnego kosztu pracy salonu.

Oferta salonu – czyli oferowane usługi oraz produkty do odsprzedaży. Wprowadzenie do oferty określonych rozwiązań jest związane z poniesieniem przez salon konkretnych kosztów. Przed podjęciem takiej decyzji należy w pierwszej kolejności zbadać czy jesteśmy w stanie zmienić je na zysk. Przy dużej inwestycji warto określić także po jakim okresie zacznie ona być dochodowa. Może się okazać, że ten czas będzie za długi dla konkretnego przypadku i wpłynie to na utratę płynności finansowej.

Należy również regularnie monitorować sprzedaż poszczególnych usług i produktów. Regularnie analizować udział sprzedaży z poszczególnych usług i produktów w celu wyeliminowania tych, które są nierentowne na rzecz wprowadzenia dochodowych. Oczywiście wcześniej należy ustalić dlaczego tak dzieje się – czy powodem jest brak zainteresowania klientów, a może klient nie został właściwie poinformowany o tej usłudze lub jest ona źle wykonywana. Analiza sprzedaży z każdego miesiąca jest dla osób zarządzających źródłem wielu cennych informacji o usługach, klientach i pracownikach. Ważne aby ją prowadzić i wyciągać wnioski, które następnie powinny być konsekwentnie wdrażane.

Koszt sprzedaży – jest to koszt generowany przy realizacji usługi lub sprzedaży produktu. Do kosztów sprzedaży możemy zaliczyć m.in. koszt zużycia materiałów, koszt dostawy, wynagrodzenie pracownika, koszty reklamy oraz inne bieżące obciążenia finansowe, związane z prowadzeniem salonu. Bardzo często osoby zarządzające salonem nie analizują tych kosztów i nie ustalają ich poziomu. Dzieje się tak, gdy ceny są ustalane intuicyjnie a nie na podstawie realnych zobowiązań. W ten sposób bardzo łatwo doprowadzić do utraty płynności finansowej. Dlatego każda działalność w ramach swoich zasobów powinna przygotowywać prognozy sprzedaży, następnie aktualizować je o realnie zrealizowaną sprzedaż i zestawić ją z poniesionymi w tym samym okresie kosztami. Takie zestawienie dużo powie nam o aktualnej sytuacji finansowej firmy. Warunek – musi być to realizowane regularnie, każdego miesiąca.

Jak zwiększyć dochodowość działalności?

Przede wszystkim należy pamiętać, że rentowność przedsiębiorstwa to nie efekt przypadkowych zdarzeń a konsekwencja świadomie przyjętej i realizowanej strategii. Bardzo ważną rolę w zarządzaniu firmą odgrywają planowanie i monitorowanie. Decydują one właśnie o tym, że nic nie jest efektem przypadku, a naszej pełnej kontroli nad tym co dzieję się w biznesie.

W jaki sposób możemy zwiększyć rentowność salonu?

Optymalizacja – czyli optymalne rozwiązania dla danego biznesu w konkretnym momencie jego funkcjonowania. W ramach tego działania możemy zaplanować nową strategię np. zwiększenie liczby sprzedanych usług przy jednoczesnej redukcji kosztów. Jak możemy to osiągnąć? Po pierwsze – przygotowanie oferty, która zwiększy sprzedaż usług wśród aktualnych klientów salonu. Tu dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie specjalnej oferty pakietów zabiegowych tj. w ramach tej samej usługi lub usług łączonych. Po drugie – pozyskanie nowych klientów, ale do tego będą nam potrzebne zewnętrzne działania marketingowe. Przy redukcji kosztów potrzebna jest analiza (była o niej mowa już wcześniej tj. monitorowanie przychodów i wydatków) – powinna pokazać co generuje wysokie koszty w stosunku do realizowanych przychodów. Może to dotyczyć materiałów zabiegowych, konserwacji urządzeń, usług biura księgowego oraz innych kosztów zewnętrznych. Oferty zmieniają się cały czas – warto sprawdzić czy nie obniżając obecnej jakości, możemy zmienić dostawcę danych rozwiązań na tańszego. Chodzi o takie rozwiązanie, które wyraźnie będzie korzystniejsze i pozwoli nam na większą oszczędność.

Wykorzystać własny potencjał– czyli posiadane zasoby. Każdy salon usług beauty dysponuje konkretnym potencjałem biznesowym. Składa się na niego wiele czynników wśród których są m.in. lokalizacja, lokal, oferta, zasoby pracownicze. Należy przeanalizować te elementy i zweryfikować, czy któryś z nich możemy wykorzystać do rozwoju swojego biznesu. Na przykład: może nasza lokalizacja umożliwia dotarcie do nowej grupy odbiorców. Lokal natomiast umożliwia wprowadzenie nowej usługi, która w tej lokalizacji znajdzie nabywców. Dzięki temu po przeszkoleniu pracownice będą mogły zwiększyć liczbę wykonywanych usług w ramach swoich grafików. To przykładowe i jednocześnie ogólne obrazy możliwości w ramach wykorzystania swojego potencjału biznesowego. Aby dobrze wykorzystać swój potencjał przede wszystkim należy dobrze poznać swój biznes – jego otoczenie, ludzi i firmy które z nami współpracują oraz osoby, które są naszymi klientami.

mgr inż. Sebastian Tatarek
Konsultant branży beauty & health, wykładowca, właściciel firmy COSMED Consulting. Od ponad 16 lat związany z branżą kosmetyczno-farmaceutyczną. Wprowadził na polski rynek zagraniczne marki oraz nowatorskie koncepty biznesowe. Od początku swojej działalności pomaga w otwieraniu salonów usług beauty, w ostatnich latach uczestniczył w tworzeniu polskich marek kosmetyków.