Kosmetologia z immunologią skóry

38

Monografia Kosmetologia z immunologią skóry została przygotowana przez Annę Drobnik i Aleksandrę Słodką. Podręcznik stanowi pierwsze tak obszerne opracowanie łączące współczesną kosmetologię praktyczną z zagadnieniami z zakresu immunologii tkanki skórnej. Zawarta wiedza pomaga zrozumieć zjawiska immunologiczne i relacje międzykomórkowe zachodzące w skórze nie tylko młodej i zdrowej, ale także starzejącej się, chorobowo zmienionej lub problematycznej. Dzięki temu pozycja ta wspomaga specjalistów kosmetologii i lekarzy zajmujących się dermatologią estetyczną w opracowaniu spersonalizowanych zabiegów oraz dobieraniu odpowiednich produktów kosmetycznych, także do pielęgnacji domowej. Informacje zawarte w publikacji Kosmetologia z immunologią skóry opierają się o liczne i najbardziej aktualne piśmiennictwo, co stanowi o jej walorach edukacyjnych. Ponadto podręcznik zawiera wiele przejrzystych rycin i tabel, stąd pozycja ta może być szczególnie interesująca dla słuchaczy studiów wyższych i podyplomowych z zakresu szeroko pojętej kosmetologii.

W publikacji omówiono między innymi:
– skórny system immunologiczny, z uwzględnieniem roli mikrobioty skórnej;
– najczęstsze problemy skórne, z jakimi kosmetolog spotyka się w codziennej pracy;
– zasady opieki kosmetologicznej w wybranych dermatozach;
– proces starzenia się skóry wraz z nowoczesnymi technikami jego niwelowania;
– elementy psychodermatologii, które są istotne w pracy kosmetologa;
– efekty niepożądane, jakie mogą wystąpić po zastosowaniu produktów kosmetycznych i ich najczęstsze przyczyny.

„Uważam, że monografia ma dużą wartość naukową, oceniam ją bardzo pozytywnie, będzie cenną pozycją dydaktyczną i przyczyni się do podniesienia nie tylko wiedzy, ale również praktycznego podejścia do problemu, jakim jest podłoże immunologiczne różnych schorzeń dermatologicznych”.
Fragment recenzji prof. dr hab. n. med. Barbary Zegarskiej.