Inicjatywa marki Persil na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej wśród najważniejszych projektów społecznych okresu transformacji w Polsce

26

W latach 1999-2000 firma Henkel i marka Persil przekazały 255 tysięcy złotych na rzecz Akcji Pajacyk Janiny Ochojskiej z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. Inicjatywa ta znalazła się w gronie najważniejszych 30 ogólnopolskich projektów społecznych, które wywarły największy wpływ na polską rzeczywistość w okresie transformacji.

Akcja PAJACYK Polskiej Akcji Humanitarnej została zainicjowana we wrześniu 1998 roku jako program finansowania obiadów dla najuboższych uczniów niektórych szkół w północnowschodniej Polsce. Jednym z największych sponsorów akcji była marka Persil, należącą do firmy Henkel, która łącznie w latach 1999-2000 przekazała na konto organizacji 255 tysięcy złotych, co pozwoliło sfinansować 120 tysięcy obiadów. By podkreślić zaangażowanie marki w tak ważne kwestie społeczne, powstał wówczas spot reklamowy z gościnnym udziałem prezes PAH Janiny Ochojskiej.

Nominacja w rankingu projektów społecznych, które miały wpływ na polską rzeczywistość w okresie transformacji jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i napawa nas dumą. Pokazuje to jednocześnie nasze zaangażowanie w tematy społeczne jeszcze w czasach, kiedy idea CSR dopiero raczkowała w Polsce. W ramach tej współpracy stworzyliśmy jedną z pierwszych kampanii CRM, czyli marketingu zaangażowanego społecznie, która posłużyła się jasnym, charytatywnym przekazem w reklamie telewizyjnej – powiedziała Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska.

Ranking projektów społecznych, które miały największy wpływ na polską rzeczywistość w okresie transformacji, czyli latach 1989 – 2001, został przeprowadzony w ramach projektu „30-lecie gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Biznesie, co dalej?” przez ośrodek THINKTANK i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wydarzenie, wieńczące konferencję „Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce”, odbyło się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.  Nominowanych zostało 180 projektów, spośród których jury nagrodziło 60: 30 ogólnopolskich i 30 lokalnych praktyk. Nagrodę w imieniu firmy Henkel odebrała Anna Kobierska, Corporate Communications Senior Specialist w firmie Henkel Polska.

O firmie Henkel Polska

Henkel jest firmą globalną, o zrównoważonej i różnorodnej ofercie produktów i usług. Dzięki wiodącym markom, innowacjom i technologiom spółka zajmuje czołowe pozycje rynkowe zarówno w sektorze przemysłowym jak i dóbr konsumpcyjnych. Henkel Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz technologii dla przemysłu) jest światowym liderem rynku klejów. Działy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyków) zajmują wiodące pozycje na wielu rynkach świata i w wielu grupach asortymentowych. Firma, założona w 1876, działa i odnosi sukcesy od ponad 140 lat. W 2018 odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie około 20 mld oraz skorygowany zysk operacyjny na poziomie około 3,5 mld euro. Henkel zatrudnia na całym świecie ponad 53 tysiące pracowników, tworzących zaangażowaną i zróżnicowaną organizację o silnej kulturze korporacyjnej i wspólnych wartościach, która dąży do kreowania trwałej wartości. Jako uznany lider zrównoważonego rozwoju Henkel zajmuje czołowe miejsca w wielu międzynarodowych indeksach i rankingach. Akcje uprzywilejowane spółki wchodzą w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX. Więcej informacji na https://www.henkel.com/ oraz https://www.henkel.pl/