POTĘGA PODŚWIADOMOŚCI

28

Niekonwencjonalne metody leczenia zdobywają sobie na świecie coraz większe uznanie. Coraz rzadziej stosuje się wyłącznie samo leczenie farmakologiczne, natomiast docenia się rolę psychiki pacjenta. Zwykle wykorzystujemy zaledwie dwadzieścia procent swojego mózgu, a co z pozostałymi osiemdziesięcioma?

Metoda leczenia profesor Marii Szulc pokazuje, jak wielki potencjał tkwi w nieświadomej części naszej psychiki, oraz że dzięki dotarciu do niego można uleczyć wiele zaburzeń, które utrudniają nasze codzienne funkcjonowanie i powodują cierpienie. Psychostymulacja, mimo że nie jest odbierana jako metoda stricte medyczna, zajmuje ważne miejsce w procesach leczenia chorób somatycznych.Zasadniczą rolę w ludzkich zachowaniach – a szczególnie ich patologicznych odchyleniach, w powstawaniu ogromnej ilości chorób somatycznych i powszechnych obecnie uzależnień – odgrywa PODŚWIADOMOŚĆ, czyli ta warstwa ludzkiej osobowości, która z natury jest niezmienna. Należy ją zdecydowanie oddzielić od świadomości, która w swej istocie jest strukturą czułą i wrażliwą, ale w przeważającej części NABYTĄ dzięki procesom uczenia się i poznawania świata, środowisku, warunkom materialnym.

Prof. Maria Szulc – biochemik, naukowiec i praktyk. Wypracowała unikalną metodę psychoterapii wykorzystywaną w leczeniu nerwic, stanów lękowych, depresji, wad wymowy, uzależnienia od alkoholu i wszelkich zaburzeń sfery emocjonalnej. Była pionierką w stosowaniu hipnoterapii medycznej zarówno w Polsce, jak i na świecie.

www.galaktyka.com.pl

DSD de Luxe