RAPORT: Rynek profesjonalnych produktów i usług kosmetycznych 2014

151

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszego badania. 
W badaniu udział wzięło blisko 400 salonów.

Raport dedykowany producentom, dystrybutorom, hurtownikom, organizacjom branżowym działającym na rynku kosmetycznym.

 

zawartość:

Ogólna charakterystyka salonów w Polsce 
1. Kategorie salonów (w tym opis salonów sieciowych)
2. Personel i jego kwalifikacje
3. Wyposażenie salonów
4. Koszty związane z otwarciem salonu

Koszty w salonie
1. Koszty funkcjonowanie salonów w podziale na kategorie salonów
a. Koszty personelu
b. Koszty lokalu
c. Koszty kosmetyków
d. Pozostałe koszty: promocja, strona www, itd.
e. Park urządzeń do wykonywania zabiegów występujący w salonach
2. Częstotliwość i koszty remontów i zmian w salonie
3. Wpływ remontów i zmian na zwiększenie / zmianę klienteli
4. Koszty szkoleń personelu – koszt wykształcenia pracownika i koszty kształcenia ustawicznego pracowników

Trendy w sprzedaży usług 
1. Koniunktura na usługi kosmetyczne w ostatnich 2-3 latach w stosunku do dalszej przeszłości
2. Sezonowość sprzedaży – boomy sprzedażowe i martwe okresy w roku
3. Sposoby na radzenie sobie z sezonowością sprzedaży
4. Przeciętny przychód w salonie w podziale na kategorie salonów
5. Przegląd poszczególnych usług i zabiegów w podziale na województwa
6. Ceny poszczególnych usług i zabiegów w podziale na województwa
7. Usługi o rosnącej popularności i hity sprzedażowe w ostatnim roku w Polsce
8. Usługi tracące na popularności w ostatnim roku w Polsce
9. Światowe trendy w produktach i zabiegach na świecie – kierunki rozwoju
10. Sprzedaż kosmetyków w salonach
a. Wartość
b. Czynniki wspierające sprzedaż
c. Czynniki hamujące sprzedaż

Marki na rynku polskim
1. Występowalność i popularność marek w Polsce ogółem i w podziale na województwa (wybrane województwa wg dostępności danych )
2. Opinie salonów na temat dostępnej na rynku polskim oferty

Działania promocyjno – marketingowe w salonach
1.Opis i ocena skuteczności działań promocyjno- marketingowych w salonach
a. Kanały dotarcia
b. Najczęściej stosowane praktyki
c. Programy lojalnościowe i polityka rabatowa
d. Współpraca z producentami, dystrybutorami
e. Trendy światowe w działaniach promocyjnych i marketingowych w kosmetyce profesjonalnej

Klienci salonów
1. Kategoryzacja i charakterystyka poszczególnych typów klientów
2.Przeciętna wartość jednej wizyty
3.Zmiany w oczekiwaniach klientów wobec salonów w Polsce
4.Zmiany w preferencjach klientów na świecie
5.Wartość wydatków na profesjonalne usługi kosmetyczne w Europie (przegląd)

Szkolenia i profesjonalizacja branży
1. Wykształcenie pracowników i przygotowanie do wykonywania zawodu
2. Opis systemu szkoleń pracowników
a. Typy szkoleń
b. Tematyka szkoleń
c. Ceny szkoleń
d. Częstotliwość szkoleń
3. Ocena oferty szkoleń dostępnych na rynku
4. Najbardziej poszukiwane kierunki szkoleń
5. Słabe i mocne strony dostępnych szkoleń

Ocena i wykorzystanie imprez branżowych
1. Najbardziej rozpoznawalne imprezy branżowe
2. Poszukiwana formuła spotkań branżowych
3. Poszukiwana tematyka spotkań branżowych

Prasa i portale branżowe
1. Tytuły prasy branżowej występujące w salonach kosmetycznych
2. Oczekiwania wobec prasy branżowej
3. Rozpoznawalność portali branżowych
4. Oczekiwania wobec portali branżowych
5. Informacje na temat profesjonalnego rynku kosmetycznego, których brakuje

Podsumowanie, wnioski i rekomendacje
1. Najważniejsze kierunki rozwoju w kosmetyce profesjonalnej w Polsce i na świecie
2. Zmiany w zachowaniach i oczekiwaniach klientów
3. Propozycje działań promocyjnych i marketingowych wspierających rozwój rynku, poszerzających pakiet świadczonych usług i zwiększających przychody branży

Cena – 2900 zł + VAT

Aby zakupić raport należy dokonać wpłaty na konto BEAUTY BUSINESS PARTNER Sp. z o.o. oraz przesłać dane do faktury na adres e.cesarz@esteticapolska.pl

Bank Millenium, nr konta: 55 1160 2202 0000 0001 1831 1975

Kontakt:
601 620 455, e.cesarz@esteticapolska.pl