Szkolenie: Nitkowanie jest sztuką

139

Centrum Inspiracji i Rozwoju art of BEAUTY zaprasza na praktyczne szkolenie:

Nitkowanie jest sztuką

Nowa unikatowa usługa w Twoim salonie!

NowBrow Academy
2 Dniowe Szkolenie

Termin – pierwszy dzień 9 marca, drugi dzień 23 marca

Nitkownie i stylizacja perfekcyjnych brwi oraz nitkowanie obszarów twarzy marki NowBrow.

Jedyne w Polsce certyfikowane międzynarodowym dyplomem przez brytyjską instytucję The Guild of Beauty Therapists

Dla kogo:
Szkolenie adresowane jest do specjalistów w branży kosmetologii, właścicieli salonów kosmetycznych, wizażystów.

DZIEŃ PIERWSZY

dzień 1 –  9 marca

1/ Cześć teoretyczna

 • Wykład o najbardziej naturalnej i higienicznej metodzie depilacji łuku brwiowego i pozostałych części twarzy. Zalety i przeciwwskazania do posługiwania się najstarszą sztuką depilacji jaką jest nitkowanie (ang. threading)
 • Historia nitkowania, skąd się wywodzi metoda nitkowania, jak ta metoda zdobyła popularność na zachodzie Europy i w USA, aktualne trendy w stylizacji brwi
 • Omówienie podstaw budowy i funkcji skóry oraz włosów
 • Omówienie budowy i funkcji brwi. Zapoznanie się z rożnymi kształtami twarzy oraz doborem kształtu brwi. Omówienie zasad koloryzacji brwi w odniesieniu do typu urody przy użyciu odpowiednich farbek koloryzujących
 • Omówienie karty konsultacyjnej klienta oraz przeprowadzenie dokładnego wywiadu o stanie zdrowia klienta, ustalenie indywidualnych przeciwwskazań do zabiegu
 • BHP pracy stylistki NowBrow – omówienie przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa przy wykonywaniu zabiegu
 • Omówienie składu i zalet kosmetyków do makijażu marki NowBrow
 • Mapowanie twarzy, przedstawienie dokładnego procesu wymierzania brwi celem ustalenia jak najbardziej perfekcyjnych proporcji

2/
Część demonstracyjna, podczas której przedstawimy tajniki autorskiego programu perfekcyjnej stylizacji brwi marki NowBrow

 • Trener Master NowBrow Artist przeprowadzi stylizację brwi wraz z nitkowaniem na modelce
 • Pokaz na modelce nitkowania części twarzy

3/
Część praktyczna

Pod nadzorem trenera przeprowadzenie konsultacji z klientem, wypełnienie karty konsultacyjnej klienta, ustalenie przeciwwskazań.

Krok po kroku trening stylizacji brwi marki NowBrow przez kursantki na 2 modelkach.

4/
2 tygodniowe ‘ home studies’ , ćwiczenia i fotograficzna dokumentacja prac na 2 modelkach dziennie (brwi i części twarzy)

DZIEŃ DRUGI – 23 marca

5/

 • Omówienie Kodu Etycznego postępowania profesjonalnych stylistek marki NowBrow
 • Omówienie standardów obsługi klienta marki NowBrow z uwzględnieniemdoskonalenia umiejętności pozyskiwania stałych klientów i utrzymana z nim długofalowych relacji
 • Omówienie doboru kosmetyków do stylizacji brwi marki NowBrow
 • Omowienie prac z ‘home studies’          

6/
Trening czyni mistrza.

 • Zajęcia praktyczne na 3 modelkach
 • Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji
 • Krok po kroku mapowanie twarzy, wyrysowanie łuku brwiowego , perfekcyjna stylizacja brwi, barwienie brwi farbkami, nitkowanie brwi, masaż łuku brwiowego oraz nitkowanie obszarów twarzy.

7/
Część egzaminacyjna – pełna stylizacja z konsultacją perfekcyjnego łuku brwiowego z koloryzacją farbkami i nitkowaniem wykonana na modelce.

Trener:

Natalia Soszynska
Kosmetolog, Master NowBrow Artist, Licencjonowany Trener: The Guild of Beauty Therapists, NowBrow Academy,  Natural Beauty Training Academy, Professional Beauty Direct.

Data/godziny: 
9 i 23 marca 2020 r., godzina 10.00-17.00.

Miejsce:
Warszawa, ul. Marii Rodziewiczówny 1 lok 6, I piętro (róg Ostrobramskiej i Rodziewiczówny)

Cena: 1.900 zł
Cena zawiera pakiet startowy marki NowBrow (2 rodzaje nici,’ brow ruler’ do mapowania twarzy, nożyczki do przycinania brwi, pędzelek do brwi, kredka do wyrysowania kształtu brwi, 2 kredki do koloryzacji brwi, 5 cieni , brow powders, do brwi, wosk , highlighter, korektor do twarzy w 3 odcieniach, ekologiczny olejek rycynowy do pielęgnacji brwi) o wartości 500 zł.

Uczestnik szkolenia otrzymuje międzynarodowy Dyplom Master NowBrow Stylist, certyfikowany przez brytyjską instytucje The Guild of Beauty Therpists.

Ponadto uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, roczną prenumeratę Estetica Polska i art of BEAUTY, 5% na kolejne szkolenia w 2020 roku.

Formularz zgłoszenia do szkolenia: Nitkowanie jest sztuką

*
*

Dotyczy tylko Klientów indywidualnych

*

Dotyczy tylko Klientów indywidualnych

*

Dotyczy tylko Klientów indywidualnych

*

Dotyczy tylko Klientów indywidualnych

*

Dotyczy tylko Klientów indywidualnych

*

Dotyczy tylko Klientów indywidualnych

Dane do faktury

*

Dotyczy wyłącznie firm

*

Dotyczy wyłącznie firm

*

Dotyczy wyłącznie firm

*

Dotyczy wyłącznie firm

*

Dotyczy wyłącznie firm

*

Dotyczy wyłącznie firm

*

Dotyczy wyłącznie firm

Informacje o uczestnikach

Proszę podać nazwiska uczestników

*
*

Obowiązek informacyjny RODO. Przyjmuję do wiadomości że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego zlecenie przez Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313061 oraz posiadająca nr REGON: 141559330. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów art 23 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane. Dane firmy (nazwa firmy, adres, nip) będą przechowywane zgodnie z ustawą o rachunkowści. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, poniżej przekazujemy Pani/Panu poniższe podstawowe oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów przez Beauty Business Partner Sp. z o.o. w związku z zawarciem umów/ zleceń. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313061 posiadającą następujące numery identyfikacyjne: NIP 9522055186 oraz REGON 141559330, Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: realizować zawartą umowę/ zlecenie Okres przechowywania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania ww. umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odbiorcy Twoich danych osobowych Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT/ kurierom/ firmie realizującej skład naszych czasopism Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Kategorie danych Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, email, telefon, stanowisko, nazwa firmy, nip  Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami : e.cesarz@esteticapolska.pl Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej oraz korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, SMS). Administratorem Danych Osobowych jest spółka Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313061 oraz posiadająca nr REGON: 141559330. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane.

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać zgłoszenie, zawierające:
Imię, nazwisko, nazwę i adres Firmy, NIP, telefon, ilość osób na adres e-mail: e.cesarz@esteticapolska.pl 
oraz dokonać wpłaty 1900 zł na konto NowBrow Academy Ltd: ING Bank Śląski 95 1050 1461 1000 0090 3158 0237.