Zastosowanie macierzy fibrynowej i komórek macierzystych w regeneracji skóry i tkanki podskórnej

63

Płynna fibryna bogatopłytkowa jest najbardziej fizjologicznym i relatywnie łatwym do przygotowania autologicznym materiałem tkankowym do wypełnień.

Działanie fibryny bogatopłytkowej jest dwuetapowe. W pierwszym etapie polega na mechanicznym uniesieniu tkanek przez podany w tkankę skrzep fibrynowy np. w bruzdach lub uzupełnieniu brakującej objętości w okolicy jarzmowej. Efekt jest widoczny bezpośrednio po zabiegu. W drugim etapie następuje odtworzenie tkanki tłuszczowej w miejscu podania fibryny, przez migrujące komórki macierzyste i zastąpienie obkurczającego się skrzepu fibrynowego trwałą tkanką tłuszczową. Zakrzepła krew tworzy siatkę fibrynową w której uwięzione są wszystkie elementy komórkowe krwi: erytrocyty, leukocyty i płytki krwi. Płytki krwi oddziaływują na tkanki poprzez czynniki wzrostu, a leukocyty poprzez zjawisko chemotaksji powodują migrację w to miejsce mezenchymalnych komórek macierzystych które ulegają przemianie w komórki tłuszczowe (adipocyty) odbudowując zanikającą podporową tkankę tłuszczową i w ten sposób wypłycając bruzdy i zmarszczki.

Dodatkowym efektem jest pogrubienie skóry nad tą okolicą przez namnażanie się fibroblastów skóry, pod wpływem czynników wzrostu uwalnianych z płytek krwi. Takie kompleksowe działanie fibryny bogatopłytkowej następuje wtedy, gdy jest ona prawidłowo zaaplikowana. Najlepszym miejscem aplikacji do wielokierunkowego działania fibryny jest tkanka tłuszczowa podskórna.

Sam zabieg przeprowadzony jest najczęściej przy zastosowaniu kaniuli jako narzędzia do bezpiecznej i szybkiej aplikacji. Czas wykonania zabiegu jest istotny ze względu na szybkie krzepnięcie preparatu, po którym niemożliwe jest jego założenie. Dlatego warto dokładnie zaplanować obszary aplikacji jeszcze przed pobraniem krwi od klientki. Po pobraniu krwi następuje jej odwirowanie. Z 10 ml krwi uzyskuje się najczęściej 1,5 ml płynnej fibryny. Tak przygotowany materiał zakłada się kaniulą w wyznaczone obszary. Całość zabiegu od pobrania krwi trwa przeciętnie 20-30 minut. Zabieg jest całkowicie bezbolesny, a skóra jest uszkodzona wyłącznie w miejscach wprowadzenia kaniul. Klientka bezpośrednio po zabiegu może wrócić do swoich codziennych aktywności. Ostateczny efekt uzyskuje się po przeprowadzeniu ok. 3 zabiegów w odstępach 2-3 miesięcznych. Jest to idealny zabieg dla osób preferujących naturalny tryb życia, gdyż jest wykonany w własnej tkanki klientki. Jest on coraz bardziej popularny, jednak często błędnie jest przedstawiany jako nowsza wersja osocza bogatopłytkowego i stosowany jako jego zamiennik. Takie rozumienie fibryny bogatopłytkowej niweczy jej potencjał odbudowy tkanki podporowej. Ważne, aby rozumieć różnice pomiędzy mechanizmem działania fibryny bogatopłytkowej, a osocza bogatopytkowego.

Zbigniew Leśniowski

dr Zbigniew Leśniowski              
Centrum Szkoleniowe Kosmetologii Medycznej 
Lekarz medycyny, Certyfikowany Specjalista Medycyny Estetycznej (EBBA), Dyrektor Naukowy Ośrodka Doskonalenia Lekarzy Medycyny Estetycznej ECLEST w Warszawie, Dyrektor medyczny w Centrum Szkoleniowym Kosmetologii Medycznej.

DSD de Luxe