Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu art of BEAUTY PRESTIGE AWARDS

364

Konkurs ma na celu wyłonienie wybitnych Osobistości w branży profesjonalnej kosmetyki w Polsce, docenienie najlepszych Marek i Firm osiągających sukcesy na ryku oraz produktów, które odznaczają się wyjątkową innowacyjnością, jak również wydarzeń organizowanych dla tej branży. Chcemy, aby konkurs podnosił rangę zawodu Kosmetologa oraz wspierał rozwój branży kosmetycznej w Polsce oraz podnosił standardy i etykę firm z sektora beauty.

Konkurs jest prowadzony w 17 kategoriach w 3 grupach: osobistości, marketing & biznes oraz produktowy. Kategorie konkursowe:

grupa Osobistości
kategorie:

 • Menedżer Roku
 • Człowiek Roku

grupa Marketing & Business
kategorie

 • Marka Roku
 • Salon Kosmetyczny Roku
 • Salon Trychologiczny Roku
 • Wydarzenie Roku
 • Program szkoleniowy
 • Program lojalnościowy

grupa Zabiegi & produkty
kategorie:

 • Innowacja Roku – Aparatura
 • Zabieg na ciało
 • Pielęgnacja domowa – ciało
 • Zabieg na twarz
 • Pielęgnacja domowa – twarz
 • Produkt Trychologiczny Roku – zabieg
 • Produkt Trychologiczny Roku – pielęgnacja domowa
 • Make up
 • Suplement diety

Kryteria przyznawania nagród oraz informacje o zgłoszeniu znajdą Państwo w załączonym regulaminie konkursu.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Kapitułę Konkursu.
W Kapitule wezmą udział Eksperci: osoby niezwiązane z markami kosmetycznymi, pracownicy instytutów badawczych, firm konsultingowych, wieloletni praktycy kosmetologii pracujący na uczelniach, blogerzy.

Organizatorem Konkursu art of BEAUTY PRESTIGE AWARDS 2021 jest Beauty Business Partner Sp. z o. o.

Na Państwa zgłoszenia czekamy najpóźniej do 1 marca 2022 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu maj-czerwiec 2022

Zobacz relację z pierwszej edycji konkursu art of BEAUTY Prestige Awards >>>
Zobacz relację z drugiej edycji konkursu art of BEAUTY Prestige Awards >>>

Pozostajemy do dyspozycji w przypadku pytań:
Ewa Cesarz: tel. 601 620 455, e-mail: e.cesarz@artofbeauty.com.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do konkursu art of BEAUTY Prestige Awards 2022

1. Osoba zgłaszająca

*
*
*

2. Dane do faktury

*
*
*
*
*
3. Kategoria zgłoszenia

Podaj: Imię, nazwisko, stanowisko zgłoszonej do konkursu osoby lub pełna nazwa firmy / produktu / zabiegu / wydarzenia / programu

Podaj: Imię, nazwisko, stanowisko zgłoszonej do konkursu osoby lub pełna nazwa firmy / produktu / zabiegu / wydarzenia / programu

Podaj: Imię, nazwisko, stanowisko zgłoszonej do konkursu osoby lub pełna nazwa firmy / produktu / zabiegu / wydarzenia / programu

Podaj: Imię, nazwisko, stanowisko zgłoszonej do konkursu osoby lub pełna nazwa firmy / produktu / zabiegu / wydarzenia / programu

Podaj: Imię, nazwisko, stanowisko zgłoszonej do konkursu osoby lub pełna nazwa firmy / produktu / zabiegu / wydarzenia / programu

Podaj: Imię, nazwisko, stanowisko zgłoszonej do konkursu osoby lub pełna nazwa firmy / produktu / zabiegu / wydarzenia / programu

Podaj: Imię, nazwisko, stanowisko zgłoszonej do konkursu osoby lub pełna nazwa firmy / produktu / zabiegu / wydarzenia / programu

Podaj: Imię, nazwisko, stanowisko zgłoszonej do konkursu osoby lub pełna nazwa firmy / produktu / zabiegu / wydarzenia / programu

Podaj: Imię, nazwisko, stanowisko zgłoszonej do konkursu osoby lub pełna nazwa firmy / produktu / zabiegu / wydarzenia / programu

Podaj: Imię, nazwisko, stanowisko zgłoszonej do konkursu osoby lub pełna nazwa firmy / produktu / zabiegu / wydarzenia / programu

Podaj: Imię, nazwisko, stanowisko zgłoszonej do konkursu osoby lub pełna nazwa firmy / produktu / zabiegu / wydarzenia / programu

Podaj: Imię, nazwisko, stanowisko zgłoszonej do konkursu osoby lub pełna nazwa firmy / produktu / zabiegu / wydarzenia / programu

Podaj: Imię, nazwisko, stanowisko zgłoszonej do konkursu osoby lub pełna nazwa firmy / produktu / zabiegu / wydarzenia / programu

Podaj: Imię, nazwisko, stanowisko zgłoszonej do konkursu osoby lub pełna nazwa firmy / produktu / zabiegu / wydarzenia / programu

Podaj: Imię, nazwisko, stanowisko zgłoszonej do konkursu osoby lub pełna nazwa firmy / produktu / zabiegu / wydarzenia / programu

Podaj: Imię, nazwisko, stanowisko zgłoszonej do konkursu osoby lub pełna nazwa firmy / produktu / zabiegu / wydarzenia / programu

Podaj: Imię, nazwisko, stanowisko zgłoszonej do konkursu osoby lub pełna nazwa firmy / produktu / zabiegu / wydarzenia / programu


Ważna informacja dotycząca przekazywania załączników w postaci plików tekstowych i graficznych

Zobowiązuję się do przesłania na adres email: e.cesarz@artofbeauty.com.pl następujących załączników do dnia 1 marca 2022 roku:
 • Załącznik z opisami zgłoszenia: opis krótszy maksymalnie 200 znaków oraz opis dłuższy maksymalnie 500 znaków w formacie MS Word
 • Zdjęcie ilustrujące zgłoszenie w formacje 300 dpi CMYK
 • W przypadku produktów zdjęcie z INCI z opakowania oraz zdjęcie opakowania
 • Zaświadczenie o dopuszczeniu produktu na polski rynek
*

*
*

Obowiązek informacyjny RODO. Przyjmuję do wiadomości że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego zlecenie przez Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313061 oraz posiadająca nr REGON: 141559330. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów art 23 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane. Dane firmy (nazwa firmy, adres, nip) będą przechowywane zgodnie z ustawą o rachunkowści. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, poniżej przekazujemy Pani/Panu poniższe podstawowe oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów przez Beauty Business Partner Sp. z o.o. w związku z zawarciem umów/ zleceń. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313061 posiadającą następujące numery identyfikacyjne: NIP 9522055186 oraz REGON 141559330, Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: realizować zawartą umowę/ zlecenie Okres przechowywania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania ww. umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odbiorcy Twoich danych osobowych Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT/ kurierom/ firmie realizującej skład naszych czasopism Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Kategorie danych Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, email, telefon, stanowisko, nazwa firmy, nip  Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami : e.cesarz@esteticapolska.pl Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

*
*