Problemy żywieniowe polskich pracowników

63
fot. Unsplash
fot. Unsplash

Monotonia, przejadanie się, nieprawidłowa masa ciała, to problemy polskich pracowników?

Polscy pracownicy oceniają swój jadłospis jako monotonny. Do przejadania się przyznaje się 41% pracowników. Często zbyt duże posiłki zjada 36% przebadanych kobiet i niemal co drugi mężczyzna.

Parametry nadwagi i otyłości zwiększyły się o 2 punkty procentowe w porównaniu z badaniem Dailyfruits „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków” z 2020 roku. Wskazuje to na tendencję wzrostową w zakresie masy ciała pracujących Polaków co jest niepokojącym trendem.

W ciągu ostatnich 24 miesięcy 46% badanych pracowników zmieniło sposób odżywiania się. Mniej niż połowa (dokładnie 44% osób) robiło to pod okiem dietetyka bądź lekarza. Często zatem próby zmiany podejmowane były na własną rękę, co jak się okazało, wiązało się z niższą skutecznością w grupie szczególnie potrzebującej. Obecność dietetyka w procesie zmiany nawyków żywieniowych w grupie osób z nadwagą i otyłością zwiększyła skuteczność o połowę. Osoby z nadwagą, podejmujące interwencje żywieniowe na własną rękę osiągały zdecydowany efekt w 32% przypadków, a pod opieką dietetyka zdecydowaną skuteczność deklarowało już 48% będących na diecie respondentów.

Według klasyfikacji ICD-10 otyłość jest jednostką chorobową, która przyczynia się do rozwoju kolejnych chorób. Społecznie jednak o wiele częściej nadwagę i otyłość rozpatruje się w kategoriach problemów natury sylwetkowej, nie zdrowotnej. Mimo takiego działania subiektywna ocena stanu zdrowia maleje wraz z rosnącym BMI. Istotnym jest również fakt, że spadek samooceny stanu zdrowia jest wyższy wśród młodszych respondentów.

Nadwaga to problem 27% ankietowanych. Z otyłością zmaga się 12%, natomiast niedowaga dotyczy 5% badanych. Wśród kobiet 22% ma nadwagę, a 8% otyłość. Wśród mężczyzn względem roku 2020 odnotowaliśmy spadek osób z nadwagą z 40% na 37% i wzrost otyłości z 17% na 20% respondentów.

65% polskich pracowników uważa, że odżywiają się zdrowo. Jednak w rzeczywistości tak nie jest. Analiza częstotliwości spożycia konkretnych kategorii produktów wykazała, że w rzeczywistości dieta 77% respondentów ma niskie natężenie cech prozdrowotnych. Obserwujemy podobne przekonanie respondentów o tym, że ich dieta jest prawidłowa (w 2022 to 65%, a w 2020 roku 62% respondentów). Analiza natężenia cech prozdrowotnych jadłospisu pracowników nie ulega jednak poprawie). Pracownicy nie poprawili na przestrzeni ostatnich lat jakości swojej diety, jednak wzrosło ich przekonanie o jej prozdrowotności. Sprawia to, że mogą mieć niską motywację do zmiany.

Masa ciała rośnie z wiekiem. W coraz starszych grupach respondentów rośnie ilość osób z nadwagą i otyłością. Mężczyźni częściej cierpią na nadwagę i otyłość niż kobiety. Nie jest to zaskoczenie zważywszy na fakt, że panowie znacznie częściej niż panie oceniają swoją dietę jako niezdrową. – mówi Magdalena Kartasińska – Kwaśnik, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Częściej na zmianę sposobu odżywiania decydowały się kobiety niż mężczyźni. Niemal połowa ankietowanych kobiet (49%) zdecydowała się na taki krok w ciągu 2 ostatnich lat. Z racji rosnących wskaźników nadwagi i otyłości wśród pracowników polskich firm, będziemy obserwować rosnące zainteresowanie dietami odchudzającymi. Zdobycie tej wiedzy w biurze czy zakładzie pracy może poprawić skuteczność, przyspieszyć osiąganie zarówno pozytywnych efektów w zakresie sylwetki, ale przede wszystkim zdrowia i dobrego samopoczucia.

Źródło: „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków 2022”, II edycja badania Dailyfruits