Postawy ekologiczne Polaków

87
fot. Pixabay
fot. Pixabay

Wydarzenia na przestrzeni ostatnich dwóch lat, takie jak sytuacja pandemiczna, wojna, kryzys energetyczny oraz stale rosnąca inflacja znacząco osłabiły pozycję ekologii w relacji z ekonomią. Trend ten potwierdzają wyniki IV edycji raportu EKObarometru.

W 4 edycji „EKObarometru” Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research ponownie przeprowadziła segmentacyjną analizę podejścia Polaków do ekologii, w której wyróżniono 5 różnych postaw wobec ekologii. Wśród dwóch segmentów wykazujących się najbardziej proekologicznymi postawami, określanych jako Eko Troskliwi oraz Eko Entuzjaści, zauważalny jest znaczący ilościowy spadek w porównaniu do pomiaru sprzed dwóch lat. Łącznie Eko Troskliwi oraz Eko Entuzjaści stanowią obecnie ok. 41% populacji, podczas gdy poprzednio było to ok. 50% (odsetki dla Eko Troskliwych to odpowiednio 23% w 4. pomiarze oraz 35% w 3. pomiarze). Najwyższy przyrost odnotowali z kolei Eko Zagubieni, którzy nie są dobrze zorientowani w tematyce ekologicznej. Segment ten zanotował przyrost o 12 pp. i obecnie stanowi najliczniejszą grupę w badanej próbie (przeszło 23%).

Eko Troskliwi to grupa, która w swoich działaniach nie skupia się na aspektach ekologicznych pomimo tego, że deklarują, że są one dla nich ważne. Cechuje ich umiarkowanie w działaniu oraz pewna nieufność do komunikacji wykorzystującej treści ekologiczne. Eko Entuzjaści to grupa osób, u której objawia się zakorzeniona potrzeba dbania o środowisko. Codzienne zachowania opierają na czynnościach ekologicznych.

Oba segmenty wyróżniają się wysokim zainteresowaniem kwestiami ekologicznymi oraz stanem środowiska, jednak ich udział w społeczeństwie polskim znacząco zmalał w porównaniu do poprzedniego pomiaru. Aby powrócić na ścieżkę w kierunku zielonego społeczeństwa musimy zwiększyć liczebność proekologicznych segmentów w polskim społeczeństwie. Dostrzegając specyfikę bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej uważamy, że zdecydowanie trudniej edukować ekologicznie wykorzystując jedynie merytoryczne argumenty bez popierania ich pragmatycznymi informacjami. W związku z tym, przynajmniej w okresie najbliższych miesięcy niezbędne jest silne podkreślanie aspektów ekonomicznych w komunikacji ekologicznej. Takie podejście pozwoli przyciągać kolejne osoby do tematyki pro-środowiskowej.

Kosmetyk przyjazny dla środowiska

Ewa Starzyk
Dyrektorka ds. naukowych i legislacyjnych w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego
Od chwili ogłoszenia Strategii Plastikowej przez Komisję Europejską śledzimy bacznie wszystkie regulacje i trendy ważne z punktu widzenia zarówno producentów kosmetyków, jak i konsumentów. 3 lata temu, w ramach przygotowań do publikacji raportu „Strategia Plastikowa i Kosmetyki”, po raz pierwszy pytaliśmy Polaków o ich preferencje przy wyborze produktów kosmetycznych i ich opakowań, by sprawdzić, jakie kryteria są dla społeczeństwa najważniejsze i czy jest wśród nich miejsce na ekologię. Z tym większą ciekawością przygotowaliśmy analogiczne pytania do 4. edycji EKObarometru i zapoznawaliśmy się z jej rezultatami. Wyniki te wskazują, że konsumenci nadal nie chcą iść na kompromisy – kosmetyk wciąż ma spełniać ich wszystkie dotychczasowe wymagania dotyczące ceny, składu, skuteczności, a zarazem być bezpieczny dla człowieka i środowiska. Niepokoi jednak fakt, że świadomość ekologiczna nie wzrosła znacząco, mimo że w krajobrazie regulacji dotyczących środowiska zmienia się obecnie wiele. Komisja Europejska nie spowalnia prac nad projektami środowiskowymi, a zmiany dla branży oznaczają automatycznie zmiany dla konsumentów. Dla branży wyniki EKObarometru powinny więc być inspiracją do debaty, w jaki sposób zwiększać świadomość środowiskową wśród konsumentów, by po wprowadzeniu Zielonego Ładu zaakceptowali oni nowe, zmienione kosmetyki i ich opakowania.

Źródło: „SW Research”