Claudia Musiał – Człowiek Roku art of BEAUTY Prestige Awards 2023 – wywiad

118
Claudia Musiał
Claudia Musiał

Claudia Musiał
uzyskała tytuł Człowieka Roku
w konkursie art of BEAUTY Prestige Awards 2023
za innowacyjne badania naukowe i promowanie rozwoju trychologii w Polsce

Zapraszamy na wywiad z Laureatką

Pasja życia
Kosmetolog, trycholog, wykładowca akademicki, doktorantka, autorka publikacji, naukowczyni, wolontariuszka. Nie sposób wyobrazić sobie jak jedna osoba może łączyć te wszystkie aktywności. Claudia Musiał doskonale gospodaruje swoim czasem i z pasją realizuje się w dziedzinie, która stała się dla niej nie tylko zawodem.

Czy może Pani opowiedzieć o badaniach, które Pani prowadzi?

Na chwilę obecną moja praca laboratoryjna w zasadniczej części opiera się na projekcie doktorskim w zakresie onkologii eksperymentalnej i roli stresu nitro oksydacyjnego. Projekt doktorski poświęcony jest gruczolakorakowi płuca w modelu komórkowym dwuwymiarowym oraz trójwymiarowym sferoidalnym, które mimikują, czyli naśladują środowisko guza nowotworowego in vivo. Rak płuca jest jednym z najczęstszych nowotworów na świecie, powodującym prawie milion zgonów każdego roku.

Czy jest już praktyczna strona tych badań? W jakich przypadkach dają najlepsze efekty?

Wraz z międzynarodowym zespołem zaobserwowaliśmy, że badany związek zmniejsza żywotność gruczolakoraka płuc w dwuwymiarowych i trójwymiarowych sferoidalnych modelach hodowli komórkowej. Proponujemy zastosowanie badanego związku jako selektywnego biomarkera nowotworowego w przebiegu niektórych typów raka płuca i ewentualnie jako terapeutycznego adiuwanta lub neoadiuwanta. Kliniczne zastosowanie wniosków z naszego badania, zarówno na poziomie laboratoryjnym jak i we współpracy z klinicystami w oparciu o krew pacjentów onkologicznych, co odkrycie czyni nieinwazyjną, potencjalną metodą diagnostyczną.

Została Pani zaproszona do uczestnictwa w 25th World Congress of Dermatology Singapore 2023. Jakie zagadnienia będą prezentowane podczas Kongresu?

Główne panele wykładowe prowadzone będą przez piętnastu wiodących klinicystów i naukowców na świecie w zakresie postępów naukowych, począwszy od nauk podstawowych po globalną dermatologię.

Światowy Kongres Dermatologiczny to jedna z największych międzynarodowych konferencji dermatologicznych, która pozwoli na lepsze zrozumienie badań podstawowych i translacyjnych. Jednym z najbardziej interesujących paneli jest panel trychologiczny, poświęcony łysieniu plackowatemu, łysieniu androgenowemu, chorobom genetycznym skorelowanym z łysieniem, jak również sympozjum poświęcone zastosowaniu egzosomów w dermatologii, co również jest jednym z moich głównych zainteresowań naukowych.

Czym zajmuje się Pani w codziennej pracy?

W codziennej pracy jestem przede wszystkim pracownikiem naukowo-dydaktycznym, gdzie na chwilę obecną prowadzę zajęcia seminaryjne oraz laboratoryjne dla studentów wydziału lekarskiego z przedmiotu chemia medyczna, jak również wykłady, laboratoria czy ćwiczenia w postaci zajęć praktycznych z zakresu trychologii i kosmetologii. Ponadto, jako pracownik naukowy poświęcam się pracy w laboratorium badawczym, jednocześnie realizując projekt doktorski z zakresu onkologii eksperymentalnej. Każdego dnia staram się popularyzować naukę w dziedzinie nauk medycznych i działań o zdrowiu, również jako publicysta naukowy.

Działa Pani również jako wolontariuszka, czy może Pani o tym opowiedzieć?

Od 2021 roku prowadzę działalność woluntarystyczną na rzecz pacjentów onkologicznych w Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. – Szpital Morski im. PCK, głownie na Oddziale Chemioterapii Jednego Dnia – w zakresie konsultacji trychologicznych dla pacjentów onkologicznych i post-onkologicznych. Jednocześnie, w działalność woluntarystyczną włączeni zostali słuchacze kierunku Trychologia Kosmetologiczna.

Musimy pamiętać, że choroby nowotworowe są wiodącą przyczyną pod względem zachorowalności, a także śmiertelności na całym świecie. Obecnie, odnotowuje się znaczny wzrost liczby zachorowań na nowotwory złośliwe. Jednym z elementów leczenia nowotworów złośliwych jest chemioterapia, która może powodować znaczącą utratę włosów. Szacuje się, że łysienie indukowane chemioterapią występuje u znacznej części pacjentów poddanych chemioterapii. Blisko połowa z nich, uważa utratę włosów za najbardziej traumatyczny aspekt terapii. Przebieg łysienia indukowanego chemioterapią można przewidzieć, w zależności od zastosowanego schematu leczenia onkologicznego, o czym wspominam na łamach książki Trychologia Kosmetologiczna i Lekarska, wydanej w 2022 roku nakładem PZWL Wydawnictwa Lekarskiego. Istnieje jednak coraz więcej doniesień o trwałym łysieniu wywołanym chemioterapią, a pacjenci ci wymagają leczenia dermatologicznego i pielęgnacji trychologicznej. Dlatego tak istotne jest wsparcie specjalistów zarówno przed rozpoczęciem leczenia, w jego trakcie, oraz tuż po jego zakończeniu.

Największy sukces to…

Przede wszystkim kształcenie nowych pokoleń specjalistów kosmetologów i trychologów. Ogromnie cieszę się, że mam możliwość wskazywania drogi osobom wkraczającym do świata kosmetologii i trychologii, jak również inspirowania w zakresie rozwoju naukowego, wskazywania nowych możliwości rozwoju osobistego, nie tylko w zakresie wyłącznie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych czy przeprowadzania odpowiednich konsultacji, ale także potencjalnych możliwości innej ścieżki kariery, na przykład w zakresie badań laboratoryjnych, czy wspierania pacjentów w trakcie terapii onkologicznej.

W jakim kierunku Pani zdaniem podąża trychologia i medycyna estetyczna?

Przyszłość trychologii, kosmetologii i medycyny estetycznej stanowi połączenie natury i nauki, jak również wykorzystanie potencjału, jaki oferuje biotechnologia, o czym wspominam na łamach mojej najnowszej książki Rola Komórek Macierzystych we Współczesnej Medycynie Estetycznej i Kosmetologii, wydanej w obecnym roku nakładem PZWL Wydawnictwa Lekarskiego. W tym zakresie można odnieść się do medycyny regeneracyjnej, która przoduje w przełomowych innowacjach jako rozwijająca się dziedzina, która wykorzystuje naturalne mechanizmy biologiczne. Estetyka regeneracyjna obejmuje przede wszystkim osocze oraz fibrynę bogatopłytkową, peptydy biomimetyczne, czynniki wzrostu, jak również egzosomy. Egzosomy, tuż obok komórek macierzystych, stanowią motor napędowy regeneracji tkanek, w tym również odnowy skóry.

Oczywiście przyszłość stanowi także personalizacja, gdzie przede wszystkim, zastosowanie znajdzie technologia sztucznej inteligencji.

Przyszłość kosmetologii i trychologii, podobnie jak w przypadku dermatologii estetycznej, stanowi nauka translacyjna, u podstaw której leżą rzetelne badania naukowe, począwszy od badań laboratoryjnych in vitro, przez badania przedkliniczne, badania kliniczne i zastosowanie zdobytej wiedzy w zdrowiu publicznym. Zrozumienie złożonych mechanizmów biologicznych jest kluczem do zastosowania prawidłowej praktyki pielęgnacyjnej, w odpowiedzi na potrzeby skóry.

mgr Claudia Musiał
Specjalista kosmetologii bioestetycznej, trycholog; wykładowca akademicki, doktorantka nauk medycznych Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; autorka publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym z Listy Filadelfijskiej z dziedziny biologii, chemii medycznej, onkologii eksperymentalnej, kosmetologii oraz trychologii, prelegentka na konferencjach naukowych i popularno-naukowych w dziedzinie medycyny, trychologii i kosmetologii medycznej. Naukowczyni prowadząca badania laboratoryjne w zakresie onkologii eksperymentalnej, poświęcone roli stresu nitro-oksydacyjnego w hodowlach komórek nowotworowych in vitro.
Członkini International Trichoscopy Society oraz Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego. Popularyzatorka nauki – autorka publikacji popularnonaukowych w wiodących magazynach branżowych. Propagatorka multidyscyplinarnego nurtu nauki translacyjnej w trychologii i kosmetologii, trychologii holistycznej oraz onkotrychologii. Szkoleniowiec z zakresu trychologii i kosmetologii oraz ekspert medialny.
Autorka bestsellerowej książki naukowej Trychologia Kosmetologiczna i Lekarska (PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2022) oraz Rola Komórek Macierzystych we Współczesnej Medycynie Estetycznej i Kosmetologii (PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2023). Publikacja Rola Komórek Macierzystych we Współczesnej Medycynie Estetycznej i Kosmetologii jest pierwszą książką w Polsce oraz na świecie, w pełni poświęconą zastosowaniu komórek macierzystych w dziedzinie kosmetologii, trychologii i medycynie estetycznej.
Od 2021 roku prowadzi działalność wolontarystyczną na rzecz pacjentów onkologicznych
w Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. – Szpital Morski im. PCK, Oddział Chemioterapii Jednego Dnia – w zakresie konsultacji trychologicznych dla pacjentów onkologicznych i post-onkologicznych. Jednocześnie, w działalność wolontarystyczną włączeni są studenci kierunku Trychologia Kosmetologiczna pod opieką mgr Claudii Musiał. Działalność wolontarystyczna doceniona została dyplomem uznania Marszałka Województwa Pomorskiego.